ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 9 -VÒNG 11

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Xuân Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:59' 02-02-2012
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC TOÁN 9 – vòng 11

Bài 1: Trắc nghiệm khách quan (chọn kết quả đúng)
Cho hàm số y = 4x -7 . Giá trị của hàm số tại x = a-1 là ...
Nghiệm của phương trình x2 = 1,96 là ...
Cho đường tròn (O; 3) và dây AB = 4,8. Đường thẳng qua O và vuông góc với AB cắt tiếp tuyến của (O) tại A ở C . Độ dài của đoạn BC bằng ....
Hàm số y = (m2 – 2)x + 3 đồng biến trên R khi và chỉ khi ....
Cho các điểm A(3;0), B(4;0), C(0;4), D(0;3), E(0;-3), F(0;- 4). Đường thẳng nào dưới đây là đồ thị của hàm số ?
a). đường thẳng (AC); b). đường thẳng (BD);
c). đường thẳng (AF); d). đường thẳng (BE)
6) Đường chéo của một hình vuông là thì cạnh hình vuông là ...
7) Hàm số y = xác định khi .......
8) Phương trình đường thẳng song song với đồ thị hàm số y = và cắt Ox tại điểm có hoành độ 2 là y = ax+ b với b = ......
9) Điểm A trên đường thẳng y = x và điểm B trên đường thẳng y = 2x cùng có tung độ 6. Diện tích tam giác OAB bằng .......
10) Hàm số y = x2 – 6x đồng biến khi ........
11) Hàm số bậc nhất y = (4 – m2)x + 1 đồng biến khi .......
12) Cho đường thẳng y = (m – 2)x + 2 . Với mọi giá trị của m, đường thẳng này luôn đi qua điểm ....
13) Một điểm trên đường thẳng y = 3x -7 có hoành độ gấp đôi tung độ . Vậy tung độ của nó là ......
14) Biết đường thẳng ax + by + c = 0 là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất thì các hệ số của nó là a = ...; b = ...; c = ....

Bài 2 : Ô tô
Nếu tam giác ABC có AB2 = AC2 - BC2 thì tam giác đó vuông tại ....
Một hình vuông có cạnh bằng a thì đường chéo của hình vuông là ...
Hàm số f(x) = 2x2 - 3x + 1 thì f(0) = ....
Phương trình có tập nghiệm là ...
Cho P = Nếu viết P dưới dạng P = , a,b không có ước chung ) Thì a + b = ....
Biết x và y là số đô 2 góc phụ nhau nếu cosx = thì siny = ....
Hàm số y = x2 - 2x đồng biến khi .....
Điều kiện xác định của hàm số y = là ....
Giá trị của x thỏa mãn là ...
Nếu tanx= 2 thì ....
Nghiệm của hệ pt là ...
Kết quả rút gọn của P = x -3 + với x < 3 là P = ....

Bài 3: Thỏ tìm cà rốt
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A(3;2) và B(0; -1) . Diện tích tam giác OAB bằng .... ( Viết kết quả dưới dạng số thập phân)
Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn tập hợp những điểm có tọa độ (x;y) thỏa mãn điều kiện y = 5 là đường thẳng ... với trục Oy tại điểm (... ; ...)
Một tam giác vuông cân với cạnh huyền là thì cạnh góc vuông là ....
Tập các giá trị của x để hàm số f(x) = không xác định là 
Hai đường thẳng y = - x và y = 2x cắt nhau tại O. Hai điểm A,B lần lượt nằm trên hai đường thẳng và có cùng hoành độ là 4.
Thì diện tích tam giác OAB bằng ......
ĐK xác định của là .......
Hàm số y = (m2 – 1)x2 + (m - 1)x + 3 là hàm số bậc nhất khi m = .......
Cho hàm số f(x) = 2x2 – 3x + 1 . Nếu f(-x) = f(2x) thì x 
Nghiệm của hệ pt là (x; y) = .....
GTLN của biểu thức là ....
Một tam giác vuông có cạnh góc vuông là a thì chu vi tam giác là ...
Với góc 00 < x < y < 900 thì hãy so sánh tanx ... tany